Întrebări frecvente (FAQ)

1.) Ce este Mesajul Graalului?

„Mesajul Graalului“ este sub-titlul lucrării „În Lumina Adevărului“, o colecție de conferințe în trei volume, în care întrebările filosofice primesc răspunsuri concludente iar alcătuirea Creației este redată într-o formă clară și cuprinzătoare.

Autorul lucrării este Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875 – 1941). Indiferent de credință și religie, Mesajul Graalului se adresează individului și îi oferă o cale către recunoașterea lui Dumnezeu, a lumii și a lui însuși.

 

2.) Ce este Sfântul Graal?

Existența Sa reală este confirmată și explicată de Abd-ru-shin în Mesajul Graalului.

Pentru a înțelege aceste explicații, cititorul ar trebui să se familiarizeze cu gândul că nu numai pe pământ totul a fost format, ci și în lumea de dincolo în regiuni mai înalte, cu diferența că acolo formele sunt mai fine și mai ușoare, am putea spune mai eterizate.

Sfântul Graal este un vas, Care se găsește în cel mai înalt plan al Creației la hotarul către Divinitate și formează singura legătură între Dumnezeu și Creație. Graalul este locul de mijlocire a Forței pentru fluxul de radiații emanând din Divin.

Informații suplimentare găsiți la Ore de închinare și Sărbători Graal.

 

3.) Ce înseamnă numele Abd-ru-shin?

Mesajul Graalului a fost scris de către Oskar Ernst Bernhardt sub numele Abd-ru-shin.

Acest nume este alcătuit din elemente persano-arabe și are înțelesul de „Slujitor al Luminii” sau „Fiu al Luminii”. El a fost ales în relație cu o viață pământească anterioară și menit să fie pe mai departe inseparabil legat cu opera sa.

 

4.) Cum a dobândit Abd-ru-shin cunoașterea sa?

El răspunde acestei întrebări:

„…Ceea ce eu afirm în conferințele mele este rostit cu convingere și provine din mine. Iar dacă urmează să se găsească asemănări cu diverse religii, cu siguranță că nu le-am extras de acolo. Totuși, mă bucur atunci când în acestea se regăsesc aceleași lucruri sau lucruri asemănătoare.

Din toate aceste motive eu pretind întotdeauna ca omul să examineze cuvintele, și să nu acorde atenție celui care vorbește! …”

 

5.) Poate cineva să participe la o Oră de Închinare, chiar dacă el nu este cititor al Mesajului Graalului?

Da, cu siguranță. Dacă doriți să participați la o Oră de Închinare într-un Cerc al Graalului, sunteți binevenit. Adresați-vă vă rog Mișcării Graalului din țara dumneavoastră.

 

6.) Ce este „Sigilarea“ și ce înseamnă denumirea „Purtător de Cruce“?

Odată cu recunoașterea Adevărului în Mesajul Graalului și recunoscându-L pe Creator, la cerere expresă noul legământ cu Dumnezeu este îndeplinit cu ocazia unei Sărbători Graal prin Sigilare.

Ca un semn vizibil în exterior, persoana care cere sigilarea primește Crucea Graalului. Această decizie personală a individului nu duce la o legare nici de Mișcarea Graalului, nici de alte persoane sigilate, care în Mișcarea Graalului sunt cunoscute de asemenea ca Purtători de Cruce.

 

7.) Cine finanțează Mișcarea Graalului?

Mișcarea Graalului se finanțează prin donații voluntare.