Mesajul Graalului

Mesajul Graalului

În Mesajul Graalului „În Lumina Adevărului“ sunt descrise principalele legități existente în Creație. În același timp el mijlocește cunoștințe privind relația între Dumnezeu și noi, oamenii. În legătură cu aceasta nu trebuie să ne așteptăm la explicații științifice, filozofice sau ezoterice. Mesajul Graalului se adresează cititorului într-o logică strictă și în cuvinte ușor de înțeles.

Este intenția declarată a autorului aceea de a conduce înapoi la Dumnezeu pe cel ce caută să recunoască.

De aceea, Mesajul Graalului se adresează în permanență individului, independent de naționalitatea sau confesiunea acestuia. El oferă ajutor ce arată calea, întrucât schimbarea fundamentală în orientarea spirituală, în care mulți își pun astăzi speranța, se poate realiza numai pe baza gândirii și examinării proprii, independente, și a recunoașterii și convingerii ce se dezvoltă din acestea.

Drumul de urmat în viață indicat în Mesajul Graalului pentru aceasta este simplu și clar, și se află departe de orice mistică:

Cel care poartă în sine voința fermă către bine și care se străduiește să dea puritate gândurilor sale, acela a găsit deja calea către Cel-Prea-Înalt! Tot restul îi va reveni apoi.“

Voința fermă pentru bine și puritatea gândurilor sunt nemijlocit legate de lucrul consecvent asupra sieși-însuși. Pentru ca omul să trezească din nou în el ceea ce îl definește cu adevărat – omenia în cel mai bun sens al cuvântului – Mesajul Graalului face tot mereu referință la învățătura originară a lui Christos și se sprijină pe fundamentul acesteia:

Iisus v-a arătat […] drumul simplu, care duce negreșit la țintă; căci Adevăr profund se află în cuvintele simple: «Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți!»

Cu aceste cuvinte El a oferit cheia spre libertate, spre înălțare! Fiindcă este un fapt necontestat: ceea ce îi faceți aproapelui vostru faceți în realitate numai pentru voi! Doar pentru voi, fiindcă în conformitate cu Legile Eterne, totul se întoarce negreșit asupra voastră, binele sau răul, fie că este deja aici sau acolo. El vine! Astfel vi se arată cea mai simplă dintre căi, cum trebuie să înțelegeți pasul spre voința bună.

Cu ființa voastră să-i dați aproapelui vostru, cu felul vostru de a fi! Nu neapărat cu bani și bunuri. Căci atunci cei lipsiți de mijloace ar fi excluși de la posibilitatea de a da. Iar în acest fel de a fi, în această „dăruire de sine” în relația cu aproapele, în considerația și respectul pe care i le oferiți de bunăvoie, în acestea se află „iubirea” de care ne vorbește Iisus, se află și ajutorul pe care-l acordați aproapelui vostru, fiindcă prin acest lucru el devine capabil să se schimbe el însuși sau să-și cucerească mai departe înălțimea, deoarece el poate astfel câștiga forță.”

O viață îndreptată spre Dumnezeu în sensul iubirii creștine a aproapelui nu mai este însă astăzi decât doar cu greu posibilă pe fundamentul unei credinți în candoare copilărească. Căci demult convingerea despre existența Unicului Creator a fost degradată în imagini antropomorfizate ale lui Dumnezeu și în dogme confesionale contradictorii care sunt incompatibile cu o gândire serioasă, și care contribuie de asemenea esențial la faptul că tot mai puțini oameni se mai pot atașa concepțiilor religioase transmise de tradiție.

Întrucât în accepțiunea limbajului actual credința este deseori identificată cu dogma bisericească, credința tradițională nu mai este suficientă. Adevărata convingere este necesară! Aceasta este însă strâns legată de cunoaștere și înțelegere. De aceea Abd-ru-shin își fundamentează explicațiile sale în Mesajul Graalului pe acțiunea atotcuprinzătoarelor Legi ale Creației, care întrepătrund toate planurile „acestei lumi“ vizibile ca și ale marelui domeniu „dincolo de cele cinci simțuri“.

În special asupra a trei Legi ale Creației se referă Abd-ru-shin în al său Mesaj al Graalului:

Astfel este „Legea acțiunii reciproce” valabilă nu numai în lumea fizică exterioară, unde totul se află în legătură cu totul și orice mișcare este de neimaginat fără reacțiune, ci această lege acționează și în domeniul gândirii și faptei noastre omenești. Biblia descrie această realitate prin cunoscuta parabolă: „Ceea ce omul seamănă, el trebuie să culeagă!” Nu se poate culege grâu, când au fost semănați scaieți, și nu poate primi Bine acela care el însuși a emis Rău.

În aceste cuvinte rezonează de asemenea și a doua mare Lege a Creației, a cărei vastă valabilitate este descrisă pe larg în Mesajul Graalului: „Legea atracției speciei de același fel”. Fără o activare în sensul Legii similarității nu ar fi posibilă nici o edificare – nici în natură, unde creșterea oricărui corp solid are loc prin agregarea atomilor și moleculelor de același fel, și nici în sfera socială, unde găsim rezonanță numai la oameni cu însușiri și concepții similare: „Cine se aseamănă se adună!” Însă și gândurile noastre sunt subordonate acestei legi: Ele atrag „automat” formațiuni de gânduri similare și astfel întărite se revarsă înapoi asupra noastră – corespunzător speciei alese de noi înșine.

Senzația de „ușurime dătătoare de aripi” sau, din contră, cea de „greutate apăsătoare”, așa cum probabil fiecare om le cunoaște din trăirea sa lăuntrică, sunt efecte ale unei a treia Legi a Creației, care ne este de asemenea familiară din observațiile asupra naturii, dar care influențează decisiv și bunăstarea noastră sufletească. Este „Legea greutății”.

Respectarea acestor Legi conduce afară din toată nesiguranța și neajutorarea și eliberează din nevoia sufletească și pământească. Ele ne fac să recunoaștem măreața activitate din Creație, care mărturisește despre Voința lui Dumnezeu.

Întreaga Creație este Graiul lui Dumnezeu, pe care ar trebui să vă străduiți serios să-l citiți și care nu este deloc atât de dificil cum credeți voi.”

și mai departe spune Abd-ru-shin:

Voi oameni de pe Pământ sunteți în această Creație pentru a găsi fericirea! În Graiul viu în care Dumnezeu vă vorbește! Și a înțelege acest Grai, a-L învăța, a percepe intuitiv în acesta Voința lui Dumnezeu, acesta este țelul vostru în peregrinarea prin Creație. În Creația însăși, căreia îi aparțineți, se află explicația scopului existenței voastre și în același timp și recunoașterea țelului vostru! Altfel, nu puteți găsi niciodată aceste două lucruri.

Acest lucru pretinde de la voi să trăiți Creația. Să o trăiți sau să o experimentați puteți însă abia atunci când o cunoașteți cu adevărat.

Eu vă deschid acum cu Mesajul meu Cartea Creației! Mesajul vă arată clar Graiul Domnului în Creație, pe care voi trebuie să învățați să-l înțelegeți, astfel încât să vi-l puteți însuși în întregime.”