Ore de Închinare şi Sărbători Graal


Ca ajutor special în vederea reculegerii lăuntrice în zilele de duminică și de sărbători servesc Orele de venerare în comun a lui Dumnezeu, care au loc în încăperi dedicate doar în acest scop. Încadrat de muzică este rostită câte o conferință din Mesajul Graalului. Lectura este urmată de o rugăciune, ce a fost dată de către Abd-ru-shin. Aceste scurte ceasuri de închinare, în principal duminicale, sunt privite de mulți ca fiind punctul culminant al vieții lor de fiecare săptămână.

Despre sensul orelor de închinare Abd-ru-shin a spus:

Mai presus de toate folosiți adunările comune ca ceasuri de solemnă venerare a lui Dumnezeu. Însă împliniți serviciul Divin în întreaga activitate a ființei voastre, în viața însăși; căci astfel trebuie să-I serviți Creatorului vostru, recunoscători și plini de bucurie pentru grația de a avea voie să existați!

Transformați tot ceea ce gândiți și tot ceea ce faceți într-o slujire închinată lui Dumnezeu! Acest fapt vă va aduce acea pace după care tânjiți.“

  • Mesajul Graalului Volumul III – Conferințe „Crăciun“

În afara orelor de închinare, Abd-ru-shin a instituit trei Sărbători ale Graalului.

În ziua de 30 mai a fiecărui an este Sărbătoarea Sfântului Porumbel. Această sărbătoare stă în strânsă legătură cu evenimentul Rusaliilor, în mod special însă cu acțiunea Sfântului Graal și a Sfântului Duh. Porumbelul este simbolul vizibil al Sfântului Duh, al Voinței lui Dumnezeu. Abd-ru-shin a explicat că „Graalul“ și „Cetatea Graalului“, cunoscute din numeroase tradiții și legende, există realmente, totuși nu precum cupă pământească, respectiv construcție pământească, ci ca punct de origine al uriașei lucrări a Creației.

Sărbătoarea de Rusalii este acum la creștini amintirea acestui proces, fără ca ei să aibă vreo bănuială că într-adevăr, aproximativ în acest timp, în Cetatea Graalului este de fiecare dată Ziua Sfântului Porumbel, aceasta înseamnă ziua reînnoirii Forței pentru Creație prin Sfântul Duh! Desigur, nu întotdeauna exact la ziua calculată pentru Rusalii pe Pământ, dar aproximativ în acel timp.“

  • Mesajul Graalului Volumul II – Conferințe „Revărsarea Sfântului Duh“

În ziua de 7 septembrie a fiecărui an este sărbătorită Sărbătoarea Crinului Pur. Această sărbătoare este menită în mod special să amintească de un concept al Mesajului Graalului, fără a cărui respectare nu este posibilă nici o înălțare spirituală:

Păstrați vatra gândurilor voastre curată, astfel aduceți pace și sunteți fericiți!“

  • Mesajul Graalului Volumul I – Conferințe „Treziţi-vă!“

A năzui în sens cuprinzător spre Puritate – al cărei simbol este Crinul – este o sarcină care privește fiecare om ce se străduiește să trăiască în sensul Mesajului Graalului.

Femeile primesc o binecuvântare specială în această zi.

Pe 29 decembrie este Sărbătoarea Stelei Strălucitoare. Ea stă în strânsă legătură cu nașterea lui Iisus, însoțit odinioară de strălucirea Stelei Bethleemului, a cărui misiune consta în a aduce omenirii Adevărul în al Său Mesaj al Iubirii.

La fel ca și odată prin nașterea Fiului lui Dumnezeu Iisus aici pe Pământ, tot așa se trimite în această zi o Rază a Iubirii divine ca ajutor pentru noi oamenii.

Sărbătoarea Stelei Strălucitoare este numită de aceea și Sărbătoarea Trandafirului, întrucât acesta este simbolul Iubirii.

Iar acolo unde există adevărata puritate, acolo poate intra și iubirea adevărată, pentru că Iubirea lui Dumnezeu acționează în raza Purității. Raza Purității este calea pe care ea pășește. Ea nu ar fi în stare să meargă pe o altă cale.

Raza Iubirii lui Dumnezeu nu poate găsi niciodată calea spre cel care nu a absorbit în el raza Purității! “

  • Mesajul Graalului Volumul I – Conferințe „Naivitate copilărească“

În afara acestor trei mari sărbători, au loc Sărbători ale Graalului și la alte date în diferite țări.