Antichristul

OAMENI! Când vine ceasul în care, potrivit Voinței Divine, trebuie să aibă loc purificarea și separarea pe Pământ, fiți atenți la semnele de pe cer care v-au fost făgăduite și care, în parte, sunt supranaturale!

Nu vă lăsați derutați atunci de acei oameni și, de asemenea, de acele biserici care s-au supus Antichristului deja de multă vreme. Este trist faptul că până acum nici măcar bisericile nu au știut unde trebuiau să-l caute pe acest Antichrist, deși acesta acționează deja de multă vreme în mijlocul tuturor oamenilor. Puțină vigilență din partea lor și ei ar fi trebuit să-l recunoască! Cine poate acționa într-un mod mai antichristic decât cei care L-au combătut pe atunci pe Însuși Christos și care, în cele din urmă, L-au și omorât?! Cine putea să se arate în mod mai grav și mai evident drept adversar al lui Christos?!

Erau demnitarii și reprezentanții religiei pământești, iar adevărata învățătură despre Dumnezeu, așa cum a fost ea revelată în și prin Fiul lui Dumnezeu, nu se potrivea în propria lor structură. Într-adevăr, adevăratul Mesaj al lui Dumnezeu nu se putea potrivi cu aceasta, deoarece structura stabilită de demnitarii de pe Pământ era orientată către influența, puterea și extinderea pământească.

Ei dovedeau astfel foarte clar că erau slujitorii intelectului omenesc, care este orientat numai spre știința și puterea pământească și care se opune dușmănos tuturor lucrurilor care sunt dincolo de înțelegerea pământească! Acum, deoarece Dumnezeu rămâne cu totul în afara cunoașterii intelectuale pământești, la fel ca și Spiritualul, intelectul este în mod evident singurul obstacol real în această privință! El este de aceea, prin natura sa, un adversar a tot ceea ce este Divin și spiritual! La fel sunt, în mod logic, toți oamenii care își consideră intelectul ca fiind lucrul suprem și cel mai înalt și care caută să construiască numai pe baza lui!

Reprezentanții religiei de atunci se temeau să nu piardă din influența lor asupra poporului prin iluminarea adusă de Fiul lui Dumnezeu. Așa cum toată lumea știe astăzi,acesta a fost motivul principal al tuturor calomniilor pe care ei au căutat să le răspândească împotriva lui Christos și care au dus, în cele din urmă, la execuția Fiului lui Dumnezeu. Ei L-au răstignit pe cruce drept calomniator al lui Dumnezeu pe Cel Care a fost trimis să aducă iluminare de același Dumnezeu ai Cărui slujitori pretindeau că sunt!

Atât de puțin L-au cunoscut ei, în realitate, pe acest Dumnezeu și Voința Sa! Ei au vrut să-i facă pe oameni să creadă că Îl slujeau pe Dumnezeu, pentru a Cărui onoare și apărare pământească însă … L-au ucis pe acest Fiu al lui Dumnezeu, Trimisul lui Dumnezeu!

Acest lucru a fost rezultatul catastrofal al faptului că ei erau sclavii intelectului lor pământesc, care lupta astfel numai pentru a-și menține influența. Ei s-au dăruit Antichristului, căruia i-au ridicat în secret un tron în interiorul lor, devenind călăi, unelte ale Antichristului, căci în aceasta ei au găsit satisfacția slăbiciunilor omenești, a înfumurării, aroganței și vanității.

Acela care așteaptă dovezi mai clare nu poate fi ajutat, deoarece nu există nimic mai ostil față de Christos, Fiul lui Dumnezeu, și față de Cuvintele Lui! Și Antichrist înseamnă, de fapt, luptător împotriva lui Christos, împotriva mântuirii oamenilor prin Mesajul lui Dumnezeu. Intelectul pământesc i-a împins la aceasta! Tocmai acest intelect, ca excrescență otrăvitoare a lui Lucifer, este un instrument al lui care a devenit cel mai periculos pentru omenire!

De aceea, supradezvoltarea disproporționată a intelectului omenesc a devenit odinioară păcatul ereditar pentru om! Însă în spatele acestuia stă însuși Lucifer, drept Antichristul în persoană! El este acela care a putut să-și ridice capul prin intermediul oamenilor! El, singurul dușman adevărat al lui Dumnezeu! El a dobândit numele de Antichrist prin lupta dușmănoasă împotriva Misiunii Fiului lui Dumnezeu. Nimeni altul nu ar fi avut forța și puterea de a deveni Antichrist.

În lupta sa împotriva Voinței lui Dumnezeu, Lucifer nu se servește numai de un om, ci de aproape întreaga omenire, pe care el o duce astfel la distrugere sub efectul Mâniei Divine! Cine nu poate să înțeleagă aceasta, care este lucrul cel mai evident, și anume că numai Lucifer însuși putea să fie Antichristul care îndrăznește să I se opună lui Dumnezeu, acela nu va fi niciodată în stare să înțeleagă ceva din tot ceea ce se petrece în afara Materialității-Grosiere, așadar, în afara a ceea ce este pur pământesc.

Și așa cum a fost atunci, așa este și în ziua de azi! Ba chiar mult mai rău. Și astăzi există mulți reprezentanți religioși care vor să lupte cu îndârjire pentru a menține în temple și biserici normele intelectuale pământești, aplicate până acum.

Tocmai acest intelect omenesc, care îngustează orice percepție intuitivă, nobilă, este una dintre excrescențele cele mai rafinate ale lui Lucifer, pe care el a putut să le răspândească printre oameni. Toți sclavii intelectului sunt însă, în realitate, slujitorii lui Lucifer și sunt vinovați de îngrozitoarea prăbușire care trebuie astfel să vină asupra omenirii!

Deoarece nici un om nu l-a căutat pe Antichrist în spatele intelectului, extinderea sa nefastă a fost cu atât mai ușoară! Lucifer a triumfat, căci el a izolat astfel omenirea de orice înțelegere a tot ceea ce se află în afara Materialității-Grosiere. A izolat-o de viața adevărată! De acel loc de unde începe legătura cu Spiritualul care duce în apropierea lui Dumnezeu!

Prin aceasta el a pus piciorul pe acest Pământ ca stăpân al Pământului și al celei mai mari părți a omenirii!

Atunci nici nu a fost de mirare că a putut pătrunde până la altare și că reprezentanții religiilor pământești, printre care și cei ai bisericilor creștine, au trebuit să-i cadă pradă. Și ei îl așteaptă pe Antichrist abia înainte de Judecata care a fost prevestită. Marea Apocalipsă din Biblie, ca multe alte lucruri, a rămas până acum încă neînțeleasă în această privință.

Apocalipsa spune că acest Antichrist își va ridica capul înainte de Judecată! Însă nu spune că el va veni abia atunci! Dacă se spune că el își va înalța capul, acest lucru arată totuși că el trebuie să fie deja aici și nu că abia atunci vine. El va fi atins culmea domniei sale cu puțin timp înainte de Judecată, asta se vrea spus prin aceasta!

Voi, cei care încă nu sunteți orbi și surzi spiritual, ascultați acest strigăt de avertizare! Dați-vă osteneala să gândiți voi înșivă o dată serios în legătură cu acest lucru! Dacă rămâneți în continuare indolenți în această privință, puteți să vă considerați pierduți!

Dacă dăm la o parte învelișul protector de deasupra unui șarpe veninos ce se vede dintr-o dată dezvelit, bineînțeles că va căuta să sară și să muște această mână îndrăzneață.

Nici aici nu este altfel. Văzându-se descoperit, Antichristul va riposta repede prin slujitorii săi, va urla când va fi demascat și va încerca să facă tot posibilul pentru a se menține pe tronul pe care omenirea i l-a oferit de bunăvoie. Însă el poate face toate acestea numai prin intermediul acelora care îl venerează în interiorul lor.

De aceea, priviți de acum înainte cu deosebită atenție în jurul vostru când începe lupta! Tocmai după strigătele lor îi veți recunoaște în mod sigur pe toți cei care îi sunt adepți, pentru că aceștia, de frica unui adevăr pur, vor trece din nou în tabăra adversă, așa cum au mai făcut-o cândva!

Antichristul va încerca din nou să-și mențină cu orice preț influența pe Pământ. Fiți atenți la lipsa sa de obiectivitate în apărare și în atac, căci el din nou va face uz numai de calomnie și insinuări, din moment ce adepții lui nu sunt capabili de altceva. A sta față în față cu Adevărul și a-L contesta este imposibil.

Astfel, slujitorii lui Lucifer Îl vor combate pe Trimisul lui Dumnezeu, exact așa cum au făcut cândva cu Fiul lui Dumnezeu!

Fiți atenți acolo unde se încearcă așa ceva, căci prin aceasta astfel de oameni vor numai să-l protejeze pe Lucifer pentru a-i menține domnia pe Pământ. Acolo este un focar al Întunericului, chiar dacă oamenii obișnuiesc să poarte în exterior un veșmânt pământesc luminos și chiar dacă sunt slujitorii unei biserici.

Nu uitați ce s-a întâmplat atunci când Fiul lui Dumnezeu a fost pe Pământ, însă gândiți-vă că astăzi același Antichrist, cu un număr mult mai mare de adepți, se străduiește să-și păstreze domnia pe Pământ, să scape de nimicire și să întunece în continuare adevărata Voință a lui Dumnezeu.

De aceea, fiți atenți la toate semnele promise! Fiecare trebuie să ia ultima decizie. Salvare sau nimicire! Căci de data aceasta este Voința lui Dumnezeu ca să piară tot ceea ce se încumetă din nou să I se împotrivească!

Orice delăsare în acest sens se va ridica împotriva voastră în Judecată! – Nu deasupra vreunei biserici vor sta Semnele lui Dumnezeu și nici un reprezentant al bisericii nu va purta semnul că el este Trimisul lui Dumnezeu! Ci numai Acela Care este legat inseparabil cu Semnele și Care, prin urmare, le poartă viu cu El, luminând în El, așa cum s-a întâmplat odinioară cu Fiul lui Dumnezeu atunci când a trăit pe acest Pământ. Este Crucea Adevărului, luminând viu în El, și Porumbelul deasupra Lui! Ele vor deveni vizibile pentru toți cei care sunt binecuvântați să vadă lucruri spirituale pentru ca ei să depună mărturie despre acestea tuturor oamenilor de pe Pământ; căci în toate popoarele vor exista oameni cărora li se va permite de data aceasta “să vadă”, ca ultimă Îndurare a lui Dumnezeu!

Aceste Semne Sublime ale Sfântului Adevăr nu pot fi niciodată simulate. Nici măcar Lucifer, care trebuie să se retragă din fața lor, nu poate face acest lucru, cu atât mai puțin un om. De aceea, cel care încă mai vrea să se opună acestor Semne ale lui Dumnezeu, acela I se opune de acum înainte lui Dumnezeu, devenind vrăjmașul lui Dumnezeu. Prin aceasta el arată că nici nu este și nici nu a fost vreodată slujitor al lui Dumnezeu, indiferent ce a pretins până acum că este pe Pământ.

Feriți-vă să nu faceți parte și voi dintre aceștia!