Primul pas

 

LĂSAŢI Cuvântul meu să devină viu în voi, căci numai acest lucru poate să vă aducă acel folos de care aveţi nevoie pentru a permite spiritului vostru să se înalţe în Înălţimile Luminoase ale Grădinilor Veşnice ale lui Dumnezeu.

Nu foloseşte la nimic să ştiţi despre Cuvânt! Şi chiar dacă aţi putea spune pe dinafară întregul meu Mesaj, propoziţie cu propoziţie, pentru a vă instrui pe voi înşivă şi pe semenii voştri … nu foloseşte la nimic, dacă nu acţionaţi în conformitate cu Acesta, dacă nu gândiţi în sensul Cuvântului
meu şi dacă nu vă rânduiţi întreaga voastră viaţă pământească potrivit Lui, ca ceva de la sine înţeles, ceva care v-a intrat în sânge, care nu poate fi separat de voi. Numai atunci veţi putea sorbi din Mesajul meu valorile eterne pe care le conţine pentru voi.

“După lucrările lor să îi recunoaşteţi!” Acest Cuvânt al lui Christos se referă, în primul rând, la toţi cititorii Mesajului meu! După lucrările lor înseamnă în activitatea lor, aşadar, în gândirea lor, în faptele lor din viaţa de zi cu zi de pe Pământ! De fapte ţine şi vorbirea voastră, nu numai acţiunile voastre, căci vorbirea este o acţiune căreia i-aţi subapreciat până acum efectul. Chiar şi gândurile voastre sunt incluse aici.

Oamenii sunt obişnuiţi să spună că gândurile sunt “scutite de vamă”. Cu aceasta ei vor să indice că pe Pământ nu pot fi traşi la răspundere pentru gândurile lor, fiindcă acestea se află pe o treaptă inaccesibilă mâinilor omeneşti.

De aceea ei se joacă adesea cu gândurile în modul cel mai uşuratic sau, mai bine zis, se joacă în gânduri. Din păcate, adesea un joc foarte periculos, amăgindu-se în mod nechibzuit că pot ieşi neatinşi din acesta.

Aici însă se înşeală, fiindcă şi gândurile aparţin Materialităţii-Grosiere şi trebuie în orice caz să fie, de asemenea, achitate în ea înainte ca un spirit să devină capabil să se avânte liber în sus, de îndată ce a desfăcut legătura cu corpul pământesc.

Din acest motiv, căutaţi să vibraţi mereu chiar cu gândurile voastre în sensul Mesajului meu, în aşa fel încât să doriţi numai ceea ce este nobil şi să nu vă înjosiţi, închipuindu-vă că nimeni nu poate să vadă sau să audă acest lucru.

Gândurile, cuvintele şi fapta vizibilă aparţin toate Ţinutului Materialităţii-Grosiere al acestei Creaţii!

Gândurile acţionează în Materialitatea-Grosieră fină, cuvintele în cea mijlocie, iar acţiunile exterioare iau formă în Materialitatea-Grosieră cea mai grosieră, aşadar, cea mai densă. Aceste trei feluri ale activităţii voastre sunt material-grosiere!

Însă formele acestor trei feluri de activităţi sunt strâns legate între ele, efectele lor se întrepătrund. Ce înseamnă acest lucru pentru voi, cât de incisiv se răsfrânge, adesea hotărâtor, în cursul existenţei voastre, voi nu vă puteţi da seama în primul moment.

Aceasta nu înseamnă nimic altceva decât că şi un gând, acţionând mai departe în mod automat în specia sa, poate întări o specie omogenă în Materialitatea mijlocie şi o poate aduce astfel la forme mai puternice, la fel cum, drept urmare, acţionând din nou mai departe în cadrul acestei intensificări, apare în Materialitatea cea mai grosieră într-o formă vizibilă ce are efect, fără să pară că voi înşivă luaţi parte în mod direct la acest lucru.

Este cutremurător să se ştie acest lucru de îndată ce se cunosc superficialitatea şi nepăsarea în gândire a acestor oameni de pe Pământ.

Prin aceasta, fără să ştiţi, voi sunteţi părtaşi la câte o faptă pe care o săvârşeşte vreunul dintre semenii voştri, numai pentru că acesta a primit întărire în modul pe care tocmai vi l-am explicat, întărire care a devenit capabilă să-l îmboldească să ducă la îndeplinirea cea mai grosieră ceva ce odihnise până atunci în el, cu care înainte se jucase întotdeauna numai în gânduri.

Astfel, câte un om de pe Pământ stă foarte des dezaprobator în faţa vreunei fapte a unuia dintre semenii lui, respingând-o şi condamnând-o cu mânie şi totuşi el este deopotrivă răspunzător pentru aceasta în faţa Legilor Eterne ale lui Dumnezeu! În această privinţă poate fi vorba de un om complet străin lui şi de o faptă pe care el însuşi nu ar fi săvârşit-o niciodată în Materialitatea cea mai grosieră.

Transpuneţi-vă o dată în asemenea procese şi abia atunci veţi înţelege cu adevărat de ce strig eu către voi în Mesajul meu: “Păstraţi vatra gândurilor voastre curată, astfel aduceţi pace şi sunteţi fericiţi!”

Însă atunci când aţi devenit suficient de puternici în această privinţă, în propria voastră purificare, atunci se vor întâmpla mai puţine delicte pe Pământ decât până acum, la care mulţi au fost, fără să ştie, complici.

Timpul şi locul unor asemenea fapte la care puteţi deveni complici nu au nici o importanţă aici. Chiar dacă ele s-au petrecut la capătul opus al Pământului faţă de locul în care trăiţi voi înşivă, în locuri în care nu aţi pus niciodată piciorul şi de a căror existenţă nu aveţi deloc cunoştinţă. Intensificări produse prin joaca voastră cu gândurile vor lovi acolo unde descoperă specii omogene, indiferent de distanţe, naţiune şi ţară.

Astfel, cu timpul, gânduri de ură şi invidie pot să se năpustească asupra unor indivizi, grupuri sau asupra unor popoare întregi, acolo unde găsesc specie omogenă, constrângându-le să devină fapte, care, în formele lor declanşate, sunt cu totul diferite faţă de cele care au apărut mai întâi prin joaca voastră cu gândurile.

În efectul lor, ele se pot manifesta atunci aşa cum percepe intuitiv în momentul faptei cel care o comite. Astfel, se poate ca voi să fi contribuit la săvârşirea unor fapte la a căror grozăvie voi înşivă nu v-aţi gândit vreodată cu adevărat şi totuşi sunteţi în legătură cu acestea, iar o parte a efectului retroactiv trebuie să vă împovăreze spiritul, trebuie să se agaţe de acesta ca o greutate atunci când el se desprinde de corp.

Însă, pe de altă parte, voi puteţi, de asemenea, contribui chiar mai intens la pacea şi fericirea omenirii, iar prin gândirea voastră pură, voioasă, puteţi fi părtaşi la lucrări care se dezvoltă prin oameni complet străini vouă.

De aici se revarsă, fireşte, şi binecuvântarea asupra voastră şi voi nu ştiţi de ce vine la voi.

Dacă aţi putea vedea măcar o dată cum se împlineşte întotdeauna Dreptatea de neclintit a Voinţei Atotsfinte a lui Dumnezeu în Legile automate ale acestei Creaţii pentru fiecare gând în parte pe care voi îl nutriţi, aţi acţiona cu toate puterile voastre pentru a păstra puritatea gândirii voastre!

Abia atunci veţi fi devenit cu aceasta acei oameni pe care Creatorul vrea să-i conducă cu îndurare în Lucrarea Sa spre cunoaşterea care le dăruieşte veşnicie şi care le permite să devină ajutoare în Creaţie, demne de a primi înaltele binecuvântări care îi sunt destinate spiritului omenesc, pentru a face ca acestea, într-o transmitere plină de bucurie şi de recunoştinţă, să ajungă transformate la acele creaturi care sunt capabile să le primească numai astfel transformate de oameni şi care rămân astăzi în mod criminal izolate de ele datorită decăderii spiritului omenesc, după ce ele au putut deja să ia naştere în timpurile unui neam omenesc mai bun şi care a vibrat mai pur.

Cu aceasta voi aţi înflăcărat însă şi aţi dat viaţă pentru voi pe Pământ doar unei propoziţii din Mesajul meu!

Ea este cea mai dificilă pentru voi, dar care va face apoi ca tot restul să fie mult mai uşor şi a cărei îndeplinire trebuie deja să lase să prindă viaţă în faţa voastră minune după minune în formă pământească vizibilă şi palpabilă. –

Când v-aţi învins pe voi înşivă în această privinţă, atunci în drumul vostru se află un alt pericol care rezultă din deformarea gândirii omeneşti: voi veţi recunoaşte în acest lucru o putere pe care veţi dori să o presaţi cu prea multă plăcere în forme bine definite pentru a servi unui scop special sau altuia care este alcătuit din dorinţe proprii!

Asupra acestui lucru vreau să vă avertizez deja astăzi, căci pericolul vă poate înghiţi, voi aţi putea pieri în acesta după ce aţi păşit deja pe drumul drept.

Feriţi-vă să obţineţi cu forţa această puritate a gândurilor, luptând cu crispare, căci în felul acesta le-aţi presa deja pe anumite făgaşe, iar străduinţa voastră ar deveni o iluzie, ar rămâne doar ceva obţinut cu forţa, în mod artificial şi nu ar putea avea niciodată marele efect pe care ar trebui să-l aibă. Strădania voastră ar aduce daune în loc de foloase, fiindcă îi lipseşte autenticitatea percepţiei intuitive, libere. Ar fi din nou o urmare a voinţei intelectului vostru, însă niciodată munca spiritului vostru! Asupra acestui lucru vă avertizez.

Gândiţi-vă la Cuvântul meu din Mesaj care vă spune că întreaga măreţie adevărată nu se poate afla decât în simplitate, deoarece adevărata măreţie este simplă! Acea simplitate la care mă refer aici o puteţi înţelege mult mai bine, dacă o înlocuiţi, ca o punte de trecere, cu noţiunea omenesc-pământească de modestie. Aceasta este, poate, mai aproape de capacitatea
voastră de înţelegere şi voi nimeriţi ceea ce este corect.

Nu cu voinţa gândurilor puteţi da gândurilor voastre acea puritate la care mă refer, ci voinţa pură trebuie să se înalţe în voi modest şi fără margini din percepţia voastră intuitivă şi nu comprimată într-un cuvânt care nu poate da naştere decât unei noţiuni limitate. Acest lucru nu are voie să se întâmple, ci lucrul corect de care aveţi nevoie este un imbold atotcuprinzător pentru bine, capabil să învăluie formarea gândurilor, pătrunzându-le chiar înainte de a lua formă.

Nu este dificil, ba chiar mult mai uşor decât celelalte încercări, de îndată ce lăsaţi să domine modestia, în care vanitatea intelectuală a propriei capacităţi şi a propriei forţe nu este capabilă să apară. Goliţi-vă de gânduri şi eliberaţi în voi pornirea spre ceea ce este nobil şi spre bine; atunci veţi avea acea bază pentru gândire care provine din voinţa spiritului vostru, iar ceea ce ia naştere din aceasta puteţi lăsa atunci liniştiţi muncii intelectului pentru realizarea în Materialitatea-Grosieră cea mai densă. Nu se poate forma niciodată ceva greşit.

Aruncaţi departe de voi tot chinul cauzat de gânduri şi încredeţi-vă în schimb în spiritul vostru, care îşi va croi corect drumul, dacă nu-l astupaţi voi înşivă cu un zid! Să deveniţi liberi în spirit nu înseamnă nimic altceva decât să lăsaţi spiritului din voi drumul său! Atunci el nu poate decât să meargă spre Înălţime, căci însăşi specia sa îl atrage, cu siguranţă, în sus. Voi l-aţi reţinut până acum, astfel încât nu s-a mai putut desfăşura; cu aceasta voi i-aţi oprit avântul sau i-aţi legat aripile.

Fundamentul pentru edificarea unei noi omeniri, pe care nu puteţi şi nu aveţi voie să-l evitaţi se află în această singură propoziţie: “Păstraţi vatra gândurilor voastre curată!”

Şi cu aceasta trebuie să înceapă omul! Aceasta este prima lui sarcină care îl transformă în ceea ce trebuie să devină. Un exemplu pentru toţi cei care năzuiesc spre Lumină şi Adevăr, care vor să-I slujească cu recunoştinţă Creatorului prin natura întregii lor fiinţe. Cine împlineşte aceasta nu mai are nevoie de alte indicaţii. El este aşa cum ar trebui să fie şi va primi astfel în întregime ajutoarele care îl aşteaptă în Creaţie şi îl conduc necontenit în sus.